Werkgever zwaarder belast bij toekenning bedrijfswagens met tankkaarten

21 februari 2017 Werkgever zwaarder belast bij toekenning bedrijfswagens met tankkaarten

Een werkgever die zijn personeelsleden als deel van het loon een bedrijfswagen met tankkaart toekent, is vanaf 2017 meer belasting verschuldigd.

Tot en met 2016 werd een bedrag van 17% van het voordeel alle aard waarop de werknemer wordt belast, als niet-aftrekbare kost in hoofde van de werkgever beschouwd. Met andere woorden, op 17% van dit bedrag moet de werkgever in elk geval belastingen betalen. Echter, wanneer de werknemer een eigen bijdrage betaalde, mocht deze bijdrage afgetrokken worden van het voordeel alle aard, en moest de werkgever dus minder belasting betalen.

Vanaf 2017 wordt dit stelsel op twee punten gewijzigd:

  1. Het percentage van niet-aftrekbare kosten worden opgetrokken van 17% naar 40% ingeval de werkgever de brandstofkosten, zelfs deels, ten laste neemt. Worden de brandstofkosten niet ten laste genomen, dan blijft dit percentage 17%;
  2. Het percentage van 17% of 40% is van toepassing op het bedrag van het gehele voordeel, ongeacht een eigen bijdrage van de werknemer.

Deze regeling kadert in het voornemen van de regering om de wagenfiscaliteit groener te maken, en werknemers en werkgevers aan te zetten aan alternatieven te denken.