Nieuws

De volgende steunmaatregelen worden verlengd tot en met 31 augustus 2020: De tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen (indien opstart van...

Werkgevers krijgen de mogelijkheid om aan hun werknemers een cadeaucheque van 300 euro aan te bieden, welke 100% aftrekbaar is en vrijgesteld is...

Er wordt voor de aanslagjaren 2021 en 2022 voorzien in een mogelijkheid tot vrijwillige belasting van bepaalde vrijgestelde reserves welke verbonden zijn aan...