Nieuws.

12 maart 2024

Verplichte B2B E-invoicing

Waarom wordt e-facturatie verplicht? Het verwerken van een factuur is een tijdrovende activiteit met een zware administratieve last.
12 maart 2024

Voorafbetaling

VOORAFBETALING BELASTINGEN: VERMIJD BELASTINGVERMEERDERING Zoals u weet, betalen zowel vennootschappen als eenmanszaken gedurende het jaar best voorschotten op de uiteindelijk verschuldigde belasting, om een belastingverhoging te vermijden. Een ‘voorafbetaling’ kan u eenvoudig uitvoeren via Myminfin. Hoe vroeger in het jaar de voorafbetaling wordt uitgevoerd, hoe hoger het belastingvoordeel.
23 januari 2024

Klokkenluidersrichtlijn

Sinds 15/02/2023 is de wet in werking getreden die de Europese klokkenluidersrichtlijn heeft omgezet in Belgische wetgeving.
23 januari 2024

Indexatie fiscale bijdragen

Op basis van het gemiddelde indexcijfer voor 2023 zijn er vanaf 1 januari 2024 een aantal fiscale plafonds verhoogd.
23 januari 2024

Hervorming patrimoniumtaks VZW’s

Vzw’s en private stichtingen zijn jaarlijks een ‘taks ter vergoeding van de successierechten’ verschuldigd, beter gekend als de patrimoniumtaks. Deze werd recent hervormd. Vanaf 01/01/2024 krijgen de nieuwe regels inzake de patrimoniumtaks uitwerking. Bij de opmaak van de aangifte patrimoniumtaks voor het aanslagjaar 2024, die uiterlijk op 31/03/2024 moet worden ingediend, zullen deze reeds toepassing vinden. Graag brengen wij u op de hoogte van de nieuwe regels.
10 november 2023

Aanpassing van uw statuten

Wij wijzen er graag nog even op dat de statuten van uw vennootschap (Commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma, besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatieve vennootschap,…) of uw vereniging, dienen te worden aangepast aan de “nieuwe” wetgeving.
10 november 2023

Is het nog interessant om investeringen te doen in 2023?

Voor de meeste investeringen zullen de afschrijvingen van deze investering in principe aftrekbare kosten uitmaken en bovendien zelfs recht geven op een extra fiscale aftrek, de zogenaamde Investeringsaftrek. Maar is het wel nog interessant om een investering te maken op het einde van het jaar?
23 augustus 2023

Regularisatie EBA-Quater

Op 13/07/2023 werd er op de website van het Contactpunt Regularisaties een FAQ gepubliceerd met betrekking tot de bijzondere regularisatiemogelijkheid voor fiscale zondaars die hun toestand willen regulariseren.
23 augustus 2023

Nieuwe regels tot invordering van schulden ten aanzien van consumenten

Vanaf 01/09/2023 zullen er nieuwe regels van toepassing zijn voor het invorderen van achterstallige en onbetaalde schulden van een consument. Het is van belang om uw algemene voorwaarden hieraan aan te passen. E zijn immers zware sancties voorzien, indien u hier niet tijdig aan voldoet.
23 augustus 2023

Factuurfraude: hoe te vermijden?

Oplichters vinden steeds meer manieren om facturen te onderscheppen, het rekeningnummer te wijzigen en deze aangepaste facturen te verzenden. Zelfs facturatiemails worden meer en meer onderschept.
20 maart 2023

Dagvergoeding voor bedrijfsleiders

De dagvergoeding voor binnenlandse verplaatsingen van een bedrijfsleider werd met ingang vanaf 01/01/2023 opnieuw verhoogd. U zal zich vanaf 01/01/2023 een forfaitaire dagvergoeding ten bedrage van 19,99 euro kunnen uitkeren in plaats van 19,60 euro.
20 maart 2023

Indexatie fiscale bijdragen

Op basis van het gemiddelde indexcijfer voor 2022 zijn er vanaf 1 januari 2023 een aantal fiscale plafonds verhoogd. Hierna vindt u een opsomming van de voornaamste indexaties die van belang zijn voor uw belastingaangifte van inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024).
13 januari 2023

Nieuwigheden Q4 2022

De start van het nieuwe jaar brengt ook een aantal nieuwe regels met zich mee, waarover wij jullie graag informeren.
25 oktober 2022

Steunmaatregelen energie-crisis

Wereldwijd hebben we te kampen met een energiecrisis. Op vandaag slaan de energieprijzen de pan uit. Ook gezonde bedrijven lijden onder deze situatie.
9 september 2022

Hogere dagvergoeding

De dagvergoeding voor verplaatsingen van een bedrijfsleider zal met ingang vanaf 01/09/2022 opnieuw verhogen. U zal zich vanaf 01/09/2022 een forfaitaire dagvergoeding ten bedrage van 19,22 euro kunnen uitkeren in plaats van 18,84 euro.
9 september 2022

Terugvragen buitenlandse eu-btw

Wanneer u in een andere EU-lidstaat een seminarie heeft gevolgd of aldaar op verplaatsing was voor uw beroepsactiviteit en u heeft hiervoor kosten in het buitenland betaald (bijvoorbeeld verblijfskosten of tankkosten), betaalde u in dat land BTW.
14 juli 2022

BTW tarief voor installatie zonnepanelen en warmtepompen

Gelet op de inflatie van de energieprijzen, welke de pan uitvliegen, heeft de regering beslist om een tijdelijke btw-verlaging van 21% naar 6% in te voeren voor de levering met plaatsing van bepaalde installaties om koolstofneutraal energie op te wekken.
14 juli 2022

Onroerende verhuur

In onze vorige nieuwsbrief werd u reeds geïnformeerd omtrent de nieuwe btw-behandeling voor het “verschaffen van gemeubeld logies” met ingang vanaf 01/07/2022. Voor boekingen vanaf 01/07/2022 zal er btw dienen te worden aangerekend indien aan de toepassingsvoorwaarden voldaan is.

Kom bij ons werken

Ben jij de persoon die
wij zoeken?

Stuur snel je cv en je motivatie naar info@vancoile.be.

Tot binnenkort!