Waarom een wagen kiezen met een lage CO2-uitstoot?

22 september 2014 Waarom een wagen kiezen met een lage CO2-uitstoot?

Naast een lager brandstofverbruik zijn er nog verschillende fiscale redenen om te opteren voor een wagen met een lage CO2-uitstoot.

Fiscale aftrekbaarheid

Het percentage van de aftrekbare kosten is afhankelijk van de CO2-uitstoot. In onderstaande tabel vindt u per CO2-uitstoot het percentage terug van de fiscale aftrekbaarheid.

3

 

 

Solidariteitsbijdrage

Deze bijdrage dient betaald te worden wanneer een werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan zijn werknemer dat ook voor andere dan voor beroepsdoeleinden bestemd is. De CO2-uitstoot vormt een onderdeel van de berekeningsformule.

Voordelen van alle aard

Voor een wagen die ook privé wordt gebruikt door de bedrijfsleider / werknemer dient er een voordeel van alle aard berekend te worden. Sinds 2010 wordt deze bepaald door onder andere de CO2-uitstoot van de wagen.

In bijlage van deze nieuwsbrief vindt u drie tabellen terug. Tabel I en II geven een opsomming van de modellen met de laagste uitstoot van enkele bekende automerken. Tabel III geeft een overzicht van de wagens met een CO2-uitstoot lager dan 60g/km.
Deze tabellen zijn gebaseerd op de gegevens van de website www.ecoscore.be. Via deze website kan u ook de CO2-uitstoten van andere automerken en modellen raadplegen.

Tabellen