Vrijstelling van btw en aankopen op buitenlandse webshops

05 juli 2018 Vrijstelling van btw en aankopen op buitenlandse webshops

Indien uw onderneming een jaarlijkse omzet heeft van maximum € 25.000, kan zij gebruikmaken van de vrijstellingsregeling voor btw, omdat zij aanzien wordt als een kleine onderneming. Hierdoor hoeft u geen btw-aangifte in te dienen en moet u ook geen btw aanrekenen. Het is wel verplicht om jaarlijks een klantenlisting indienen. Soms kan hiervoor eveneens een vrijstelling voor worden verkregen.

 

Let op voor aankopen in het buitenland

Voor binnenlandse aankopen levert deze regeling geen noemenswaardige problemen op. Een ander verhaal wordt het echter indien u in het buitenland goederen of diensten aankoopt.

Indien u voor uw onderneming een aankoop doet, wenst u uiteraard dat deze aankoop aftrekbaar is. Indien u dit wenst te doen, dient u echter met een aantal formaliteiten rekening te houden.

 

Grens van € 11.200

Een gewone btw-plichtige kan deze aankoop aftrekken door het ingeven van zijn btw-nummer tijdens het aankoopproces, en het indienen van een bijzondere aangifte voor intracommunautaire handelingen. Hierdoor wordt de btw verlegd naar het land van de koper, en moet u als Belgische koper in België btw voldoen.

Indien u echter een vrijgestelde btw-plichtige bent, omdat uw omzet lager ligt dan € 25.000, dan mag u dit niet doen, en dient u in het land van aankoop, net als een gewone particulier, btw te voldoen.

Enkel indien uw intracommunautaire aankopen meer bedragen dan € 11.200 op jaarbasis, kunt u opteren voor deze regeling. Dit is geen verplichting, en voornamelijk interessant indien het btw-percentage een stuk hoger is in het land van aankoop dan in België.

Indien u deze regeling toch ten onrechte toepast, wordt altijd vermoed dat er een verlegging van heffing plaatsgevonden heeft. Hierdoor krijgt u als koper een aantal verplichtingen die u (onbewust) niet nakomt, zoals het indienen van een intracommunautaire opgave.

Deze verplichtingen zijn bijvoorbeeld het indienen van een bijzondere btw-aangifte, en het gedurende twee jaar elk kwartaal een bijzondere btw-aangifte indienen. Veel extra administratie, met andere woorden.

Voldoet u niet aan deze verplichtingen, dan moet de verschuldigde btw alsnog betaald worden, verhoogd met intresten. Tevens is er dan een boete verschuldigd voor het niet indienen van de aangifte. De hoogte hiervan bedraagt € 1.000.

 

Best niet doen

Indien u aan deze regeling onderworpen bent, en u slechts sporadisch aankopen in het buitenland doet, koopt u best gewoon deze goederen aan als een particulier. Het bedrag van de af te trekken btw weegt immers niet op tegen de extra administratieve kost (of boetes) van de bijzondere aangifteverplichtingen.

Bent u een vrijgestelde belastingplichtige en krijgt u te maken met aankopen van goederen of diensten buiten België, aarzelt u dan niet om met ons contact op te nemen.