Verlaagde roerende voorheffing op dividenden

25 juli 2013 Verlaagde roerende voorheffing op dividenden

Momenteel bedraagt de roerende voorheffing op dividenden 25%.
Er wordt opnieuw een verminderde roerende voorheffing op dividenden ingevoerd. Het verlaagde tarief van 20% of 15% is van toepassing voor dividenden van KMO’s die voortkomen uit aandelen die uitgegeven zijn n.a.v. nieuwe inbrengen in geld vanaf 1 juli 2013.
Het gunsttarief is wel nog niet onmiddellijk van toepassing. Pas twee jaar na de nieuwe inbrengen in geld wordt het tarief van de roerende voorheffing 20% en na drie jaar wordt het 15%.
Met andere woorden zal het tarief van 20% toegepast kunnen worden voor dividenden die zijn verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng, en het tarief van 15% voor de dividenden die zijn verleend of toegekend uit de winstverdeling van het derde boekjaar na dat van de inbreng. Vóór die tijd blijft het tarief van 25% van toepassing.

Aan deze maatregelen zijn er wel een aantal voorwaarden gekoppeld:

  • De maatregel geldt enkel voor kleine vennootschappen (KMO’s) die het minimumkapitaal van € 18.550 ,00 halen.
  • De kapitaalverhoging of de oprichting van de vennootschap moet in geld gebeuren.
  • De dividenden moeten voorkomen uit nieuwe aandelen op naam die volledig volstort zijn.
  • De aandeelhouders moeten ononderbroken volle eigenaar blijven van de aandelen sinds de kapitaalinbreng (uitzondering: wettelijke erfopvolging of schenking in volle eigendom in rechte lijn of tussen echtgenoten).
  • De nieuw uitgegeven aandelen mogen geen preferente aandelen zijn.

 

Om misbruiken te voorkomen werden ook antimisbruikbepalingen ingevoerd. Wanneer kapitaalverminderingen vanaf 1 mei 2013 gevolgd worden door een kapitaalverhoging vanaf 1 juli 2013, zal het verlaagd tarief enkel van toepassing zijn voor het gedeelte van de kapitaalverhoging dat hoger is dan het saldo van de kapitaalvermindering. Deze regel geldt ook wanneer een kapitaalverhoging wordt ‘gefinancierd’ met sommen die afkomstig zijn uit kapitaalverminderingen van een verbonden of een geassocieerde vennootschap.