Terugvragen buitenlandse EU-BTW

09 sep Terugvragen buitenlandse EU-BTW

Wanneer u in een andere EU-lidstaat een seminarie heeft gevolgd of aldaar op verplaatsing was voor uw beroepsactiviteit en u heeft hiervoor kosten in het buitenland betaald (bijvoorbeeld verblijfskosten of tankkosten), betaalde u in dat land BTW.

Onder bepaalde voorwaarden kan uw vennootschap deze betaalde BTW recupereren, zijnde:

  • Indien uw aanvraag betrekking heeft op een periode van 3 maanden, kan er een teruggave worden gevraagd indien de teruggave minstens 400,00 per lidstaat bedraagt;
  • Indien uw aanvraag betrekking heeft op een periode van één kalenderjaar bedraagt het minimumbedrag 50,00 euro per lidstaat.

Indien het terug te geven saldo na verwerking van de aanvraag minder dan 50,00 euro bedraagt, zal er geen teruggave plaatsvinden.

U kan maximaal 5 aanvragen per kalenderjaar indienen.

Hiervoor dient een bijzondere VAT-refund-module in intervat te worden gevolgd.

De teruggave van de BTW voor een kalenderjaar kan worden gevraagd tot uiterlijk 30 september van het volgende jaar. Met andere woorden, voor facturen van 2021 heeft u tijd tot 30/09/2022 om een teruggave te vragen.

De betrokken lidstaat heeft een termijn van 4 maanden om een beslissing te nemen (te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag). Zodra er een beslissing is gevallen, zal het bedrag worden terugbetaald binnen de 10 werkdagen.

Indien u aldus in 2021 buitenlandse BTW heeft betaald, dient u zo spoedig als mogelijk met ons hiervoor contact op te nemen zodat wij tijdig de procedure kunnen opstarten.