Terugvragen sociale bijdragen betaald in Frankrijk

16 december 2015 Terugvragen sociale bijdragen betaald in Frankrijk

Begin dit jaar sprak het Europese Hof van Justitie een arrest uit over tweede verblijven in Frankrijk. De Franse staat kan door dit arrest geen sociale lasten heffen op het vermogen van de Belgen wanneer zij in ons land reeds onderworpen zijn aan de sociale zekerheid.

Het Hof hanteert volgende redenering: ‘Wie in België werkt en sociale bijdragen betaalt, moet niet nog eens sociale lasten betalen in Frankrijk’.

Op die manier komt er een einde aan de sociale heffing van 15,5% die buitenlanders sinds 2012 moeten betalen op de meerwaarde die ze realiseren bij de verkoop van een verblijf in Frankrijk, op huurinkomsten en andere investeringen.

Bezwaar

Wie sinds 2012 ten onrechte sociale lasten betaald heeft, kan hiervoor een bezwaarschrift indienen bij volgende instanties:

–       Voor meerwaarde op onroerende goederen: aanvraag moet gericht worden aan de lokale controleur van de plaats waar uw verblijf gelegen is.

–       Voor huurinkomsten: aangetekende brief verzenden naar de centrale administratie voor niet-inwoners: Centre des Impôts des Non Résidents (CINR), 10, Rue de Centre, TSA 10010, 93465 Noisy le Grand Cedex.

Binnen de zes maanden moet de Franse administratie op de aanvraag antwoorden. Doet ze zit niet, dan wordt de aanvraag geacht te zijn geweigerd. Dan kan alleen nog maar een procedure via de rechtbank ingeleid worden.

Termijn

De termijn om een bezwaarschrift in te dienen, hangt af van het feit of u uw huis verkocht of verhuurde:

–       Verkoop in 2012: De sociale bijdragen kunnen niet meer teruggevraagd worden.

–       Verkoop in 2013: De termijn loopt tot 31 december 2015.

–       Verkoop in 2014: De termijn loopt tot 31 december 2016.

–       Huurinkomsten ontvangen in 2012: De termijn loopt tot 31 december 2015.

–       Huurinkomsten ontvangen in 2013: De termijn loopt tot 31 december 2016.

–       Huurinkomsten ontvangen in 2014: De termijn loopt tot 31 december 2017.