Taxshelter voor startende vennootschappen: attest vóór 31 juli aan de fiscus bezorgen

04 augustus 2017 Taxshelter voor startende vennootschappen: attest vóór 31 juli aan de fiscus bezorgen

Natuurlijke personen die in 2016 een inbreng in geld gedaan hebben in een startende kleine vennootschap, kunnen onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering van 30% of 45% (afhankelijk van de grootte van de vennootschap) op dit bedrag genieten.

De betrokken vennootschap dient hiervoor o.a. een attest te bezorgen aan de investerende aandeelhouders, die dit ter beschikking moeten houden voor de fiscus. Dit moest gebeuren uiterlijk op 31 maart 2017.

Nieuw vanaf dit jaar is de verplichting voor deze vennootschappen om voor 31 mei een kopie van de verstrekte attesten aan de fiscus te bezorgen. Gezien dit door veel vennootschappen over het hoofd gezien is, heeft de fiscus laten weten tolerant te zijn, en elke vennootschap de kans te geven een dergelijke kopie alsnog te bezorgen voor 31 juli.

Een kopie van het attest moet (op papier of via e-mail) naar de volgende dienst gestuurd worden: KMO Centrum Brussel II – Documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing – Kruidtuinlaan 50 bus 3406 – 1000 Brussel (kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be).