Nieuwe regels voordelen alle aard en split bill

05 juli 2018 Nieuwe regels voordelen alle aard en split bill

Wanneer een werkgever aan een werknemer kosteloos een tablet, mobiele telefoon, telefoon- of data-abonnement ter beschikking stelt en toestaat dat dit gebruikt mag worden voor privédoeleinden, dan ontstaat een belastbaar voordeel van alle aard. Sinds begin dit jaar zijn er forfaitaire bedragen voor deze voordelen, maar in sommige gevallen kan een voordeel worden vermeden.

Forfaitaire voordelen alle aard vanaf 2018

Voor veel voordelen van alle aard is een forfaitair bedrag vastgelegd. Tot voor kort bestond er voor de kosteloos ter beschikking gestelde telefoons of andere elektronische apparaten echter geen forfait. Deze voordelen moesten bijgevolg worden gewaardeerd aan hun werkelijke waarde. In een KB van 2 november 2017 is hier echter verandering ingebracht. De volgende forfaits zijn vastgelegd op jaarbasis, en zijn van toepassing vanaf 1 januari 2018:

Kosteloos ter beschikking gestelde tablet of mobiele telefoon 36 euro
Kosteloos ter beschikking gesteld telefoonabonnement (vast of mobiel) 48 euro
Kosteloos ter beschikking gestelde internetverbinding (vast of mobiel),  ongeacht het aantal apparaten 60 euro

 

In sommige gevallen moeten de bedragen worden samengeteld. Zo zal het gratis ter beschikking stellen van een smartphone met data-abonnement en telefoonabonnement, een totaal voordeel alle aard ten belope van 144 euro opleveren.

Toch geen voordeel alle aard aan te rekenen

In een aantal gevallen is er geen voordeel van alle aard aan te rekenen.

Dit is het geval als er enkel professioneel gebruik toegestaan is van de ter beschikking gestelde tools.

Ook in volgende situatie moet er geen voordeel van alle aard aangerekend worden.

Indien er een systeem bestaat waarbij de werknemer het volledige privégebruik (vastgesteld volgens een realistisch systeem) ten laste neemt, moet geen voordeel verrekend worden. Dit wordt een split bill-regeling genoemd, en in dergelijk systeem zal de werkgever de kosten enkel ten laste nemen voor zover deze een welbepaalde limiet niet te boven gaan. Het bedrag dat de limiet overschrijdt, wordt rechtstreeks gefactureerd aan de ontvanger van het voordeel.

Dat bij dit laatste systeem geen voordeel aangerekend moet worden, werd recent bevestigd door het antwoord van de minister van Financiën op een mondelinge parlementaire vraag. Meer nog, de minister bevestigt niet enkel dat er in dergelijk geval geen belastbaar voordeel voor handen is voor het abonnement en de internetaansluiting, er moet ook geen voordeel worden aangerekend voor het ter beschikking gestelde toestel.

De belangrijkste voorwaarde is dat het bedrag waarboven elk gebruik geacht wordt privégebruik te zijn moet worden vastgesteld overeenkomstig ernstige normen en criteria en overeenstemmen met de werkelijkheid.