Minimumbezoldiging wordt vanaf Ajr 2019 opgetrokken naar € 45.000,00 om te kunnen genieten van het verlaagde tarief

08 mrt Minimumbezoldiging wordt vanaf Ajr 2019 opgetrokken naar € 45.000,00 om te kunnen genieten van het verlaagde tarief

De vennootschapshervorming die werd opgenomen in het zomerakkoord van 2017 heeft als grote gevolg dat er vanaf het aanslagjaar 2019 een verlaging is van de vennootschapsbelasting voor de kmo-vennootschappen.

Het verlaagde tarief werd teruggebracht naar 20,40% vennootschapsbelasting op de eerste belastbare schijf van 100.000 euro. Een van de voorwaarden om te kunnen genieten van dit tarief is dat er een minimumbezoldiging is van 45.000,00 euro aan minstens één van de zaakvoerders indien de belastbare winst ook groter of gelijk is aan 45.000,00 euro. Wanneer uw belastbare winst minder bedraagt dan dit grensbedrag, moet minstens een van de bezoldigingen gelijk zijn aan uw belastbare winst.
Is uw belastbare winst groter dan 45.000,00 euro en geniet geen van de zaakvoerders een bezoldiging van dit minimumbedrag, valt men onder het basistarief van 29,58%.

Om uw minimumbezoldiging te berekenen dient u dus uw huidige bezoldiging samen te tellen met het belastbare resultaat, de som die u bekomt deelt u door twee. Dit bedrag is uw minimumbezoldiging met een grensbedrag van 45.000,00 om te kunnen genieten van het verlaagde tarief.

Hieronder enkele voorbeelden om de berekening te verduidelijken:

  1. Vennootschap A: de zaakvoerder heeft een bezoldiging van 20.000,00 euro, de belastbare winst van de vennootschap bedraagt 30.000,00 euro. Om de minimumbezoldiging te berekenen maken we de som van bezoldiging en belastbare winst, zijnde 50.000,00 euro. Om te kunnen genieten van het verlaagd tarief moet de bezoldiging worden opgetrokken naar 25.000,00 euro.
  2. Vennootschap B: de zaakvoerder heeft een bezoldiging van 30.000,00 euro en een belastbare winst van 90.000,00 euro.
    De minimumbezoldiging moet hier 45.000,00 euro zijn ( 30.000,00 + 90.000,00 = 120.000,00
    120.000,00 / 2 = 60.000,00 het grensbedrag van 45.000,00 geldt hier).

Bent u een startende vennootschap dan kan u gedurende de eerste vier belastbare tijdperken vanaf oprichting vrijgesteld worden van dit minimumloon. Was u eerst zelfstandige in een eenmanszaak en besloot u nadien om een vennootschap op te richten, dan is de startdatum deze van de eenmanszaak ( inschrijving in de KBO).