Kwijtschelding onroerende voorheffing

19 maart 2015 Kwijtschelding onroerende voorheffing

Bezit u een (niet gemeubeld) onroerend goed dat gedurende minstens negentig dagen niet in gebruik is genomen, kan u kwijtschelding aanvragen van de onroerende voorheffing. Opgelet, dit gebouw mag u geen inkomsten hebben opgebracht. Leegstand door verbouwing of het te koop stellen, komt hier niet in aanmerking.

De aanvraag dient uiterlijk tegen 31 maart 2015 te zijn ingediend.