Kilometerheffing voor vrachtwagens komt er vanaf 1 april 2016

23 februari 2016 Kilometerheffing voor vrachtwagens komt er vanaf 1 april 2016

In heel België zal er een kilometerheffing opgelegd worden aan binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens. Deze nieuwe regeling zal de heffing via het eurovignet vervangen vanaf 1 april 2016. Indien deze heffing van toepassing is op u, dan doet u best tijdig de nodige stappen om hiermee in orde te zijn: een OBU-unit (= meettoestel in vrachtwagen) installeren

Welke voertuigen?
Elk motorvoertuig of samenstel van voertuigen, die geheel of deels voor goederenvervoer worden gebruikt, waarvan de maximaal toegelaten massa (MTM) meer dan 3,5 ton bedraagt.

Bepaalde voertuigen kunnen genieten van een vrijstelling. Het gaat meer bepaald om ambulances, landbouwvoertuigen,… Deze vrijstellingen moeten wel worden aangevraagd.

Wie?
De persoon op wiens naam het voertuig is ingeschreven bij de DIV moet de kilometerheffing betalen.
Opgelet: Indien de houder van het voertuig niet betaalt, is de bestuurder van het voertuig hoofdelijk gehouden tot betaling. Deze bestuurder heeft wel een verhaalmogelijkheid tegen de houder. Als de bestuurder werd aangesproken, kan hij dus van de houder van het voertuig het betaalde bedrag terugvorderen.

Bij verhuur, leasing of andere overeenkomst van zo’n voertuig kan de houder van het voertuig contractueel overeenkomen met de huurder/gebruiker van het voertuig, dat deze laatste de heffing verschuldigd zal zijn. De initiële houder van het voertuig blijft hoofdelijk aansprakelijk. Dus als de huurder/gebruiker niet betaalt, zal de initiële houder alsnog moeten betalen.

Hoe?
De kilometerheffing varieert afhankelijk van het aantal afgelegde kilometers. Het aantal afgelegde kilometers wordt nauwkeurig gemeten door een OBU. Dit toestel moet worden geïnstalleerd in de vrachtwagen en werkt op basis van een satellietsysteem. Via deze weg kunnen het aantal afgelegde kilometers en de route opgeslagen worden.

De kilometerheffing is niet op alle wegen van toepassing. In Vlaanderen zijn onder meer de havengebieden, het grootste deel van N49, een groot stuk van de R4 … vrijgesteld.
De meeste autosnelwegen, gewestwegen en gemeentewegen vallen wel onder de heffing.

Kostprijs?
Het tarief wordt bepaald aan de hand van de afgelegde kilometers. Daarnaast kan het tarief door verschillende criteria worden beïnvloed:

  • De maximaal toegelaten massa (tussen 3.5 ton en 12 ton, tussen 12 ton en 32 ton, hoger dan 32 ton);
  • De Euro-emissieklasse van het voertuig (hoe meer het voertuig vervuilt, hoe hoger de belasting);
  • Het type weg (autosnelweg, gewestweg, gemeenteweg) dat wordt gebruikt.

Concreet schommelt de kost per kilometer tussen de 0.074 EUR en 0.292 EUR.

U dient ook per vrachtwagen een waarborg van 135 EUR voor de OBU (= meettoestel) te betalen.

Contactpunt voor vragen
Wie twijfelt of zijn voertuig onderworpen is aan de kilometerheffing kan met zijn vragen terecht op het contactpunt van de overheid: kilometerheffing@fb.vlaanderen.be. Voor een vlotte behandeling van de vraag voegt u best volgende gegevens aan uw aanvraag toe: nummerplaat, foto van het voertuig en uw contactgegevens.