Jaarverslag Interne Preventiedienst

19 maart 2015 Jaarverslag Interne Preventiedienst

Volgens de regelgeving betreffende interne dienst voor preventie en bescherming op het werk wordt elke werkgever  verplicht een jaarverslag op te stellen. Hierin worden onder meer de gegevens van de arbeidsongevallen die zich in het jaar hebben voorgedaan opgenomen.

We raden werkgevers met minder dan 20 werknemers aan om geen jaarverslag in te dienen.