Indexatie fiscale bijdragen

10 mrt Indexatie fiscale bijdragen

Op basis van het gemiddelde indexcijfer voor 2019 zijn er vanaf 1 januari 2020  een aantal fiscale plafonds verhoogd. Hierna vindt u een opsomming van de voornaamste indexaties die van belang zijn voor uw belastingaangifte van het inkomstenjaar 2020:

  • Dienstencheques: Het fiscaal aftrekbaar bedrag wordt verhoogd tot € 1.520,00 per persoon. Indien u dit maximum zal overschrijden in de loop van het jaar 2020, is het beter om de aankoop van de dienstencheques te spreiden en ook dienstencheques aan te kopen op naam van uw partner/echtgenoot.
  • Pensioensparen: Voor het klassieke pensioensparen (belastingvermindering van 30%) is het bedrag opgetrokken naar € 990,00. Voor het verhoogde pensioensparen (belastingvermindering van 25%) is het bedrag opgetrokken naar € 1.270,00.
  • Vrijgestelde intresten op spaarrekening: Spaarders kunnen meer geld op een spaarboekje zeten zonder roerende voorheffing te betalen. Het vrijgestelde rentebedrag stijgt naar € 990,00.
  • Vrijgestelde dividenden: De grens stijgt naar € 812,00. Bij de dividendbetaling wordt altijd roerende voorheffing ingehouden, maar de vrijstelling moet via de belastingaangifte gevraagd worden.
  • Minimaal voordeel alle aard bedrijfswagen en mobiliteitsvergoeding: het minimaal voordeel stijgt naar € 1.360,00.