Geregistreerd kassasysteem

02 augustus 2012 Geregistreerd kassasysteem

De reeds lang in het vooruitzicht gestelde verplichting om bij restaurant- en cateringdiensten gebruik te maken van een ‘geregistreerde kassa’ is nog niet geconcretiseerd. De kassa’s zijn vandaag nog niet te koop. Zij zullen pas vanaf 1 juni 2013 in gebruik worden genomen.
Vanaf bovenvermelde datum zullen btw-bonnetjes en andere tickets uit de huidige kastregisters zo goed als onbruikbaar zijn. De uitbater zal dus een vereenvoudigde factuur, afgeleverd door de registratiekassa moeten voorleggen voor elke verrichting en dit ongeacht de aard ervan. Dat geldt dus ook voor het verstrekken van dranken buiten een maaltijd, en ongeacht de hoedanigheid van de klant. Als de klant echter btw-plichtig is of een niet-btw-plichtige rechtspersoon is, zal er geen enkel ticketsysteem uit het kasregister moeten opgemaakt worden, in zoverre de complete factuur wordt geleverd op het moment van voltooiing van de dienst.

De verplichting om gebruik te maken van een geregistreerde kassa geldt enkel ten aanzien van exploitanten van een inrichting waar ‘regelmatig’ maaltijden worden vertrekt om ter plaatse te worden verbruikt.

Concreet gesteld, betekent dit dat alle zaken die regelmatig ter plaatse te verbruiken maaltijden aanbieden en de inkomsten (excl. btw) uit het verstrekken van de ter plaatste te consumeren maaltijden meer bedragen dan 10% van de totale omzet, het nieuw kasregister zullen moet aanschaffen.