Fiscaal voordeel dienstencheques aangepast sinds 1 juli 2013

09 oktober 2013 Fiscaal voordeel dienstencheques aangepast sinds 1 juli 2013

Uitgaven voor dienstencheques komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 30%. Het maximaal aftrekbare bedrag voor aanslagjaar 2014 bedraagt € 2.720,00. Dit maximumbedrag wordt bekeken per echtgenoot.
Vanaf 1 juli 2013 is dit maximumbedrag verlaagt tot € 1.380,00 voor aanslagjaar 2014.
Concreet houdt dit in dat het verlaagde maximale ‘jaar’bedrag van toepassing is voor de uitgaven gedaan vanaf 1 juli 2013. Voor de uitgaven van voor deze datum blijft het oude maximum bedrag gelden. Is het oude jaarbedrag nu nog niet uitgeput, dan kunnen de uitgaven die u nu nog doet, ook nog in aanmerking komen voor de belastingvermindering, op voorwaarde dat het globale bedrag onder de nieuwe grens van € 1.380,00 blijft.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking:
  1. Uitgaven voor dienstencheques vóór 1 juli 2013: € 1.850,00
    Het volledige bedrag komt in aanmerking voor de belastingvermindering (oude grens van € 2.720,00 is niet overschreden).
    Aankoop dienstencheques vanaf 1 juli 2013: geven geen recht meer op een belastingvermindering (nieuwe grens van € 1.380,00 is globaal overschreden).
  2. Uitgaven voor dienstencheques vóór 1 juli 2013: € 700,00
    Het volledige bedrag komt in aanmerking voor de belastingvermindering (oude grens van € 2.720,00 is niet overschreden).
    Aankoop dienstencheques vanaf 1 juli 2013: er kan nog maximaal € 680,00 (= 1.380 – 700) in aanmerking komen voor de belastingvermindering.

 

De nieuwe grens geldt ook per persoon. Wanneer u met de aankopen reeds het maximumbedrag bereikt hebt in de eerste zes maanden van 2013, kan u wel uw partner de cheques voor de rest van het jaar laten bestellen. Let wel op, uw partner dient zich dan ook afzonderlijk te laten registreren als gebruiker.

Vanaf 1 januari 2014 worden de cheques ook duurder. In de plaats van € 8,50 per cheque zal u dan € 9,00 betalen voor de eerste 400 cheques en € 10,00 voor de volgende 100 cheques.