De overgangsregeling met betrekking tot de afkoop studiejaren loopt af

10 mrt De overgangsregeling met betrekking tot de afkoop studiejaren loopt af

Via de ‘regularisatie van studiejaren’ heeft de zelfstandige ondernemer de mogelijkheid om zijn “studiejaren af te kopen” en zodoende deze jaren te laten meetellen als ‘gewerkte jaren’ voor de berekening van het pensioen en zodoende aldus het pensioenbedrag te verhogen.

In 2017 werd deze regeling evenwel grondig hervormd. Er werden nieuwe voorwaarden en modaliteiten gekoppeld aan dit systeem. Er werd evenwel voorzien in een overgangsperiode van 3 jaar met ingang vanaf 1 december 2017.

Tijdens deze overgangsperiode had de zelfstandige ondernemer de keuze om ofwel de oude regeling toe te passen ofwel reeds de nieuwe regeling toe te passen, tenzij je niet onder de ‘oude regeling’ viel.

Deze overgangsperiode loopt evenwel af per 1 december 2020. Aanvragen welke worden ingediend vanaf 1 december 2020 worden behandeld volgens de ‘nieuwe regeling’.

Je kan jouw pensioenvoordeel berekenen via mypension.be. Hou er wel rekening mee dat het bruto voordeel niet uw netto voordeel zal zijn, gelet op het feit dat het bedrag voor het afkopen van studiejaren afhankelijk is van de betrokken loopbaan.

Voor meer informatie, kan u steeds terecht bij uw dossierverantwoordelijke.

Tags: