Cashbetalingen

09 oktober 2013 Cashbetalingen

Nieuwe limieten

Vanaf 1 januari 2014 wordt het limietbedrag voor cashbetalingen van € 5.000,00 naar € 3.000,00 gebracht.
Het verbod is van toepassing wanneer u voor meer dan € 3.000,00 (vanaf 2014) factureert voor de levering van goederen of diensten en uw klant wil het bedrag in kwestie ineens cash vereffenen.
Het is niet enkel het betaalde bedrag op zich dat van belang is. Wanneer u een voorschot van meer dan 10% vraagt voor een levering met een totaal factuurbedrag van boven de € 3.000,00 (vanaf 2014), dan mag u dit bedrag ook niet meer cash innen.
Met andere woorden, factureert u meer dan € 3.000,00, dan mag u daarvan nog maar maximaal 10% cash ontvangen, en dient u ook rekening te houden met het maximum van € 3.000,00. Deze 10%-regel geldt ook voor andere deelbetalingen, bv. van een openstaand saldo. Voor een factuur van bijvoorbeeld € 6.000,00 mag u dus maar maximaal € 600,00 cash innen.

Controles

Er zullen effectieve controles uitgevoerd worden. Momenteel worden vooral de sectoren geviseerd door de Economische Inspectie waarvan geweten is dat er veel cash betaald wordt. In het voorkomende geval wordt er een proces verbaal opgemaakt.

Boete

Er kan een boete opgelegd worden van € 250,00 tot € 225.000,00. De boete mag echter niet meer bedragen dan 10% van het bedrag dat u ‘ten onrechte’ cash ontving. Wanneer u vanaf 1 januari 2014 een bedrag van € 7.000,00 cash int, zal de boete dus € 400,00 bedragen, namelijk 10% van het € 4.000,00 (= € 7.000,00 – € 3.000,00).

Meldingsplicht

De meldingsplicht staat in de wet. Maar voorlopig is het wachten tot er verduidelijkt wordt voor welke handelaars en dienstverstrekkers de meldingsplicht aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) precies geldt. (http://www.ctif-cfi.be/)