Opgelet: Afrondingen op 5 cent soms verplicht

10 mrt Opgelet: Afrondingen op 5 cent soms verplicht

Ondernemingen hebben de mogelijkheid om het totaal te betalen bedrag af te ronden op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent. Sinds 1 december 2019 is dit evenwel verplicht bij elke cashbetaling.

Uiteraard heeft deze afronding bepaalde gevolgen.

  • Normaliter dient de maatstaf van heffing inzake btw overeen te stemmen met de werkelijk gevorderde prijs, d.i. de prijs NA afronding. Aangezien dit evenwel een enorme administratieve last met zich mee zou brengen, heeft de fiscus hier een tolerantie toegestaan. De btw mag berekend worden op het bedrag vóór de afronding, indien aan deze vereenvoudigingsmaatregel systematisch (zowel voor afrondingen naar boven als naar beneden) wordt voldaan voor alle bedragen. Met andere woorden, de afrondingen moeten voor elk bedrag worden genegeerd voor de btw.
  • Voor de btw-documenten zal er evenwel een verandering noodzakelijk zijn. Op alle btw-documenten waarop een totaalbedrag wordt vermeld – zoals facturen, kastickets en kassatickets en btw-bonnetjes – zal zowel de prijs vóór afronding als de werkelijk betaalde prijs (na afronding) moeten vermeld worden.

Indien u meer informatie wenst over hoe u best praktisch te werk gaat, kan u steeds bij ons terecht.

Tags: