Aangifte vennootschapsbelasting – Rechtspersonenbelasting

02 augustus 2012 Aangifte vennootschapsbelasting – Rechtspersonenbelasting

De uiterlijke indieningdatum van de aangifte in de vennootschapsbelasting voor de boekjaren die afsluiten per 31/12/2011, is 30/08/2012 indien dit op papier gebeurt. Via de applicatie Biztax hebben we een maand extra, nl. tot 30/09/2012.

Vanaf aanslagjaar 2012 wordt het ook mogelijk om de overige aangiften van de rechtspersonen – de aangiften in de rechtspersonenbelasting en de aangiften in de belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) – elektronisch in te dienen via Biztax.