vennootschapsbijdrage Tag

Ingevolge een arrest van 29 september 2014 was de Arbeidsrechtbank van Brussel tot de conclusie gekomen dat de jaarlijkse vennootschapsbijdrage een belasting is,...