Roerende Voorheffing Tag

Het tarief van de roerende voorheffing op onder andere de uitkering van dividenden stijgt vanaf 1 januari 2017 van 27% naar 30%, maar...

Interne meerwaarden gerealiseerd door een overdracht van aandelen van een werkvennootschap aan een door de verkoper gecontroleerde holdingvennootschap, zijn vanaf dit kalenderjaar belast....

-       Tax Shelter Deze Tax Shelter moedigt particulieren aan om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen (binnen de 4 jaar na de oprichting). Een...