Pensioen Tag

De nieuwe pensioenwet heeft gevolgen voor de bestaande interne pensioenbeloftes. Er werd namelijk een koppeling ingevoerd tussen de uitkering van het aanvullend pensioen...