forfaitaire vergoeding Tag

De dagvergoeding voor binnenlandse verplaatsingen van een bedrijfsleider werd met ingang vanaf 01/01/2023 opnieuw verhoogd. U zal zich vanaf 01/01/2023 een forfaitaire dagvergoeding...

De dagvergoeding voor verplaatsingen van een bedrijfsleider zal met ingang vanaf 01/09/2022 opnieuw verhogen. U zal zich vanaf 01/09/2022 een forfaitaire dagvergoeding ten...

De regelgeving met betrekking tot de forfaitaire vergoedingen die aan (personeelsleden en) bedrijfsleiders worden toegekend als terugbetaling van werkelijke eigen kosten van de...