erfbelasting Tag

Nieuwe erfbelasting vanaf 1 september 2018

   Op 12 juni heeft de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Vlaamse regering beslist het ontwerp van decreet voor de verlaging van...