erfbelasting Tag

   Op 12 juni heeft de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Vlaamse regering beslist het ontwerp van decreet voor de verlaging van...