BTW Tag

BTW-belastingplichtigen die kwartaalaangiftes indienen moeten tot op heden uiterlijk de 20ste van de tweede en derde maand van ieder kwartaal een voorschot betalen,...

Wanneer u goederen verkoopt aan een buitenlandse onderneming, zal u gevraagd worden om te factureren met ‘BTW verlegd’. U dient wel volgende zaken in...

Geachte dokter Graag wensen we u op de hoogte te brengen van de gewijzigde regeling betreffende de BTW op esthetische ingrepen, niettegenstaande de BTW-administratie...