Vooruitstrevend denken

Toekomstvisie
 • Korter opvolgen van cijfers
 • Rechterhand van de klant
 • Tussentijdse communicatie
 • Meer informatie ter beschikking stellen aan de klant
 • Nieuwsbrieven per sector
Digitalisering
 • Paperless office
  • Aangifte personen-/vennootschapsbelasting via internet (Tax-on-web / Biztax)
  • Intervat & VAT listing – intrastat
  • Indienen fiscale fiches 281.20 – 281.50
  • Aangiftes in de bedrijfsvoorheffing
  • Aangiftes in de roerende voorheffing
  • Neerlegging van de jaarrekening via internet
  • E-delivery van loondocumenten
  • Digitale databanken
  • Inschrijvingen/wijzigingen en schrappingen in het Ondernemingsloket
 • Nieuwe technologieën
 • Meer tools
  • Bestendig dossier en elementen uit het jaardossier worden opengesteld aan de klant