Teruggave van de taks op de effectenrekeningen aanvragen voor 31 december 2019

07 aug Teruggave van de taks op de effectenrekeningen aanvragen voor 31 december 2019

Heeft u te veel taks op de effectenrekening betaald, of heeft de bank te veel taks voor u ingehouden? Dan kan u een vraag tot teruggave indienen bij de overheid.

Betreft de taks effectenrekeningen in onverdeeldheid of effectenrekeningen die deels in vruchtgebruik of in blote eigendom aan iemand toebehoren, dan moeten alle houders van de rekening de vraag tot teruggave mee ondertekenen.

Als mandataris kunnen wij op uw verzoek de vraag tot teruggave indienen.

Voor de effecten die u aanhield in de eerste referentieperiode van 10 maart 2018 tot 30 september 2018 moet u de teruggave van de taks aanvragen voor eind 2019.