Nieuwe vermelding in de personenbelasting voor houders van meerdere effectenrekeningen

07 aug Nieuwe vermelding in de personenbelasting voor houders van meerdere effectenrekeningen

Let op! U moet in de aangifte van de personenbelasting kalenderjaar 2018, aanslagjaar 2019 een vakje aanvinken indien u houder of mede-houder bent van meer dan één effectenrekening.
Laat ons weten indien u meer dan één effectenrekening heeft, zodat wij correct uw aangifte in de personenbelasting kunnen opmaken.

Taks op effectenrekeningen te betalen voor 31 augustus 2019

U bent titularis van een of meer effectenrekeningen in België en in het buitenland met een totale gemiddelde waarde van € 500.000,00 of meer?

In dit geval geldt sinds 2018 een taks van 0,15% voor al uw effectenrekeningen.

Voor de effecten die u bezat van 10 maart 2018 tot 30 september 2018 moet de taks op effectenrekeningen betaald worden voor 31 augustus 2019.

Moet u een aangifte indienen en zelf de taks betalen?

Heeft u slechts effectenrekeningen bij één Belgische bank en is de totale gemiddelde waarde van uw effectenrekeningen hoger dan € 500.000,00 dan houdt de bank voor u deze taks in en stort deze door naar de overheid.
U moet zelf geen aangifte indienen noch betalen.

Houdt u een effectenrekening aan bij een buitenlandse financiële instelling dan moet u zelf de aangifte indienen.
U bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de berekening van de gemiddelde waarde. (Al dan niet met hulp van uw buitenlandse bank)

Heeft u uw effectenrekeningen gespreid over verschillende banken en is de totale gemiddelde waarde hoger dan € 500.000,00 maar de waarde bij één bank lager dan dit grensbedrag, dan zal deze bank de taks niet automatisch inhouden.
Heeft u de bank opdracht gegeven om toch de taks in te houden, dan moet u zelf geen aangifte meer indienen.
Heeft u de bank geen opdracht gegeven om de taks in te houden, dan moet u zelf een aangifte indienen.

Let op! U moet in de aangifte van de personenbelasting aangeven of u meer dan één effectenrekening heeft. Dit zal de overheid toestaan om gerichter te controleren of er effectentaks moet worden aangegeven

Bent u niet akkoord met de proportionele verdeling van een gezamenlijke rekening (zie onder) dan moet u zelf een gezamenlijke papieren aangifte indienen met alle houders van de rekening.

Heeft u vanaf 9 december 2017 uw aandelen van een effectenrekening omgezet in aandelen op naam die enkel zijn ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap, dan moet u voor het kalenderjaar 2018 zelf een aangifte indienen.

Hoe wordt het grensbedrag berekend?

Het grensbedrag geldt per persoon en in eerste instantie wordt de houder van de rekening geacht de eigenaar te zijn van de effecten.
Bent u bv. gehuwd en heeft u uw gemeenschappelijke effecten ondergebracht op een rekening op naam van één partner (eventueel met volmacht voor de andere partner) dan wordt deze ene partner geacht al deze effecten alleen te bezitten en een taks van 0,15% te betalen over de gehele rekening. Met andere woorden u mag niet zomaar het bedrag van de effecten delen over de twee eigenaars. U kan wel een gezamenlijke papieren aangifte indienen waarin u aantoont dat de effecten aan beide partners toebehoren.
Is de totale gemiddelde waarde van de gemeenschappelijke rekening tussen € 499.999,98 en € 999,999,98 dan zal u daardoor de taks uitsparen.

Zijn meerdere natuurlijke personen onverdeeld houder van één rekening dan wordt vermoed dat hun aandeel proportioneel is.
Bv. Een rekening in onverdeeldheid op naam van 5 personen zal gedeeld worden in 5 gelijke delen en de bank zal voor elke houder een gelijke taks inhouden indien 1/5de hoger is dan € 500.000,00.
Het is mogelijk dat deze proportionele verdeling niet overeenstemt met de werkelijke eigendom. Dan kan u overwegen een gezamenlijk aangifte in te dienen.

Bent u van een effectenrekening enkel de vruchtgebruiker of de blote eigenaar dan wordt ook vermoed dat het aandeel van de verschillende blote eigenaars, volle eigenaars en vruchtgebruikers proportioneel is.
Deze situatie kan zich bv. voordoen bij het openvallen van een nalatenschap.

Bent u niet-inwoner, heeft u effectenrekeningen in onverdeeldheid, bezit u enkel het vruchtgebruik of enkel de blote eigendom, staan er effecten op uw naam die vermogensrechtelijk niet enkel aan u toebehoren,… In al deze gevallen raden wij u aan advies in te winnen.

Kunnen wij voor u de aangifte indienen?

Als mandataris kunnen wij dit voor u doen.
Hiervoor hebben wij nodig:
– Een overzicht van uw effectenrekeningen
– De gemiddelde waarde per effectenrekening. Deze wordt door de bank berekend. Indien u geen bericht van uw bank ontving, kan u hen best zo snel mogelijk contacteren.
– De houders van de rekening.
– De werkelijke eigendomsstructuur van de effectenportefeuilles.
– Een volmacht van alle indieners van de aangifte.

Aangezien de betaling van de taks vóór 31 augustus moet gebeuren, moet deze ook voor deze datum uitgerekend worden op basis van de gegevens voor de aangifte.
De aangifte zelf kan uw mandataris nog administratief in orde brengen tot 24 oktober 2019.