Wijziging rekeningnummer voorafbetaling

08 mrt Wijziging rekeningnummer voorafbetaling

Voorafbetalingen die bestemd zijn voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) moeten zowel voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren worden uitgevoerd op een nieuw rekeningnummer van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek: BE61 6792 0022 9117.
Dit nieuw rekeningnummer geldt uitsluitend voor de voorafbetalingen vanaf het eerste kwartaal van het aanslagjaar 2020. Vennootschappen met gebroken boekjaren (die niet afsluiten op 31/12) blijven nog het oude rekeningnummer gebruiken tot het einde van hun boekjaar voor de resterende vervaldagen.

Ook de gestructureerde mededeling kan gewijzigd zijn! De betaaluitnodigingen voor de voorafbetalingen die vanaf het aanslagjaar 2020 verstuurd worden, zullen melding maken van deze nieuwe gestructureerde mededeling. Gebruik deze mededeling bij elke storting van voorafbetaling.

Vanaf volgend jaar zal u geen overzichten van uw voorafbetalingen meer op papier ontvangen. Via het platform MyMinfin kan er op ieder moment een geactualiseerd overzicht per aanslagjaar geraadpleegd worden.
Indien wij het ook willen raadplegen, zal onze volmacht uitgebreid moeten worden voor dit onderdeel.