Wijziging dagvergoeding

14 apr Wijziging dagvergoeding

Uw vennootschap mag u een forfaitaire vergoeding toekennen wanneer u een binnenlandse verplaatsing doet voor haar.

In de periode van 01/10/2021 tot en met 31/01/2022 werd deze vergoeding bepaald op 17,75 euro.

Sinds 01/02/2022 is dit bedrag verhoogd tot 18,11 euro. Evenwel werd dit bedrag vanaf 01/04/2022 wederom verhoogd tot 18,47 euro.

Indien u dagelijks beroepsmatige verplaatsingen aflegt, mag u vanaf de maand april aldus een bedrag van 295,52 euro opnemen.