Wees op uw hoede voor deze brief.

13 juli 2015 Wees op uw hoede voor deze brief.

Het Instituut heeft kennis genomen van de circulatie van volgende brief.
Dit schrijven tracht recent opgerichte ondernemingen er valselijk van te overtuigen uit te gaan van de zogenaamde ‘Federale Ondernemingsdienst Consumentenzaken’ en verwijst naar de website www.fodconsumentenzaken.be
Gelieve geenszins op dit schrijven in te gaan.
Het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten benadrukt dat dergelijk schrijven niet uitgaat van de ‘Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie’, waar ook consumentenbescherming onder valt.