Voordelen van alle aard: Mobile GPS, iPod en digitale camera

14 mei 2014 Voordelen van alle aard: Mobile GPS, iPod en digitale camera

Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde computer wordt forfaitair op € 180,00 geraamd en op € 60,00 voor de internetaansluiting. Volgens de administratieve commentaar omvat deze forfaitaire raming enkel: een PC, een scherm, een klavier, een muis, een printer, een scanner, luidsprekers, software en alle soorten van internetaansluitingen.

De minister melde dat deze opsomming niet mag uitgebreid worden met recente technologische ontwikkelingen, zoals een mobiele GPS, een iPod en een digitale camera. Het persoonlijk gebruik van ervan is dus niet vervat in het bovenvermelde voordeel van alle aard van € 180,00. Bijgevolg moeten de persoonlijke voordelen afzonderlijk worden vastgesteld voor de werkelijke waarde die zij hebben voor de begunstigde.