Voordelen alle aard smartphone en laptop verminderd vanaf 2018

09 februari 2018 Voordelen alle aard smartphone en laptop verminderd vanaf 2018

Voordelen alle aard smartphone en laptop verminderd vanaf 2018

Wanneer u van uw werkgever of vennootschap een PC, laptop, tablet, GSM, smartphone – al dan niet met internetaansluiting of telefoonabonnement – gratis ter beschikking gesteld krijgt en wanneer die apparaten ook voor privédoeleinden mogen gebruikt worden, ontstaat er een voordeel in natura. Dit voordeel dient dan belast te worden in de personenbelasting van de verkrijger. Het principe is dat dit voordeel gewaardeerd moet worden volgens de werkelijke waarde ervan.
Voor sommige voordelen bestaan er echter forfaits, bijvoorbeeld voor auto’s en de hierboven genoemde apparatuur. Deze forfaits worden bepaald bij koninklijk besluit. Onlangs is er een nieuw KB  gepubliceerd dat voor het ter beschikking stellen van IT-apparaten enkele forfaits aanpast en ook enkele toevoegt, zoals voor smartphones. Vanaf 1 januari gelden de volgende bedragen:

Bedragen op jaarbasis:

Tot 31/12/2017 Vanaf 01/01/2018
PC en/of laptop 180 euro 72 euro (per toestel)
Tablet, gsm en smartphone werkelijke waarde 36 euro (per toestel)
Gratis internet 60 euro 60 euro (één maal)
Telefoonabonnement werkelijke waarde 48 euro

De RSZ zal deze bedragen eveneens hanteren.