Voordeel alle aard gratis woonst. De definitieve regeling

08 mrt Voordeel alle aard gratis woonst. De definitieve regeling

Wanneer een woning ter beschikking worden gesteld van een bedrijfsleider of kaderlid dan dient de betrokken bedrijfsleider hier een voordeel van alle aard voor te betalen. Dit voordeel van alle aard wordt forfaitair geraamd. Deze waardering bedraagt 100/60 van het (geïndexeerd) kadastraal inkomen.

Gebeurde de terbeschikkingstelling evenwel door een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, of een vzw, dan moest het aldus berekende voordeel verhoogd worden met een bepaalde vermenigvuldigingsfactor. Deze was afhankelijk van de hoogte van het kadastraal inkomen (KI). Ingeval het KI niet hoger is dan EUR 745, bedroeg deze factor 1,25. In de andere gevallen bedroeg dit 3,8. Eventueel wordt de uitkomst nog verhoogd met 2/3 indien het een gemeubelde woning betreft.

Recentelijk hebben een aantal rechters geoordeeld dat het onderscheid dat aldus gemaakt wordt,  discriminerend is. Vandaar dat beslist was voorlopig geen vermenigvuldigingsfactor meer toe passen, dit in afwachting van een nieuwe (niet-discriminerende) regeling.

Voor inkomstenjaar 2017 (waarvan de aangifte wordt ingediend in 2018) betekent dit dus dat er geen vermenigvuldigingsfactor toegepast wordt.

Nieuwe regeling vanaf inkomstenjaar 2018.

Vanaf inkomstenjaar 2018 (waarvoor de aangifte ingediend moet worden in 2019), dus voor de toekenningen van een woning vanaf 1 januari 2018, is er een nieuwe wettelijke regeling gekomen. De vermenigvuldigingsfactor zal altijd 2 zijn, ongeacht wie de woning ter beschikking stelt of de hoogte van het ki. De verhoging voor gemeubelde verhuur blijft wel behouden.