Verzekering tegen belastingcontrole

14 april 2016 Verzekering tegen belastingcontrole

Een vennootschap of zelfstandige die onderworpen is aan de Belgische inkomstenbelasting en/of Belgische BTW kan zich laten verzekeren voor belastingcontroles.
De verzekering voorziet in een tussenkomst in de noodzakelijke kosten en erelonen van erkende boekhouders, accountants, fiscale experten, advocaten, deurwaarders… bij een schriftelijk aangekondigde controle met betrekking tot Belgische inkomsten en/of BTW.

In de administratieve fase omvat dit zowel de kosten tijdens, voor en na een controle als het voorbereidende werk en de eventuele nazorg. In de gerechtelijke fase omvat dit de erelonen van de advocaat en de gerechtskosten.
Deze polis is fiscaal aftrekbaar.

Niet alleen de verzekeringsnemer kan verzekerd worden, maar ook de bestuurder, zaakvoerder of werkend vennoot en de partner (gehuwd of samenwonend) voor de fiscale controles van hun persoonlijk dossier dat voortvloeit uit de gedekte controle van de verzekeringsnemer.

Geschillen waarvan u kennis had op het moment van onderschrijven van de polis, een zuivere vraag om inlichtingen en niet aangekondigde controles worden niet gedekt door de verzekering. De belastingsupplementen die voortvloeien uit de controle worden evenmin gedekt door deze verzekering.

Bij interesse, aarzel niet om ons hierover te contacteren.