Verlenging en vernieuwing diverse steunmaatregelen

09 jun Verlenging en vernieuwing diverse steunmaatregelen

De volgende steunmaatregelen worden verlengd tot en met 31 augustus 2020:

  • De tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht
  • Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen (indien opstart van de activiteit niet mogelijk is gelet op de nog reeds geldende coronamaatregelen)
  • Het corona-ouderschapsverlof

Voor de kwetsbare sectoren in moeilijkheden (waaronder de horeca) wordt het overbruggingsrecht verlengd tot en met 31/12/2020. Hierbij wordt een nieuwigheid ingevoerd, met name dat er ook sprake is van een heropstart-overbruggingsrecht. Dit komt ten goede aan de zelfstandigen uit sectoren die wel kunnen heropstarten, maar omwille van de coronamaatregelen niet op volle capaciteit kunnen draaien. Daarnaast wordt voor die sectoren de tijdelijke werkloosheid verlengd tot en met 31 december 2020.

Er werd bovendien in de Ministerraad tot een akkoord gekomen dat de sectoren die het zwaarst werden getroffen door de coronamaatregelen en daardoor hun toevlucht moesten nemen tot de tijdelijke werkloosheid, de komende drie maanden een gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing kunnen genieten.

Tot slot wordt de bankgarantie verlengd. De modaliteiten voor deze verlenging (en uitbreiding ervan naar KMO’s) dienen nog te worden besproken in het Parlement.