Verlaging schenkingsrechten in Brussels en Waals Gewest

22 januari 2016 Verlaging schenkingsrechten in Brussels en Waals Gewest

In navolging van het Vlaams Gewest, dat de schenkbelasting heeft verlaagd in juli, zijn in het Brussels en Waals Gewest de schenkingsrechten eveneens verlaagd, en dit met ingang vanaf 1 januari 2016.
Hierna bespreken wij kort deze wijzigingen.

Lokalisatiecriterium

Het is van belang te weten wanneer deze tarieven voor u van toepassing zijn. Dit is het geval wanneer uw fiscale woonplaats zich situeert in een van deze twee gewesten. Is dit niet het geval, dan valt u onder de Vlaamse regeling.

Uw fiscale woonplaats wordt geacht zich te bevinden in het gewest waar u de laatste vijf jaar het langst gewoond heeft. Het moet gaan om de werkelijke verblijfplaats. Een inschrijving in het bevolkingsregister is slechts een weerlegbaar vermoeden.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De oude tarieven

De oude tarieven waren opgedeeld in vier verschillende categorieën. Deze categorieën waren:

  1. in rechte lijn (tussen ouders en kinderen), tussen echtgenoten en tussen samenwonenden;
  2. tussen broers en zussen;
  3. tussen ooms of tantes enerzijds en neven of nichten anderzijds;
  4. De vierde categorie ten slotte betrof die van schenkingen tussen alle andere personen.

Hieronder vindt u de oude, tot 80% oplopende tarieven.

Tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden
van tot inbegrepen tarief
€ 0,00 € 50.000,00 3%
€ 50.000,00 € 100.000,00 8%
€ 100.000,00 € 175.000,00 9%
€ 175.000,00 € 250.000,00 18%
€ 250.000,00 € 500.000,00 24%
€ 500.000,00 en hoger 30%
Tarief tussen broers en zussen
van tot inbegrepen tarief
€ 0,00 € 12.500,00 20%
€ 12.500,00 € 25.000,00 25%
€ 100.000,00 € 50.000,00 30%
€ 50.000,00 € 100.000,00 40%
€ 250.000,00 € 175.000,00 55%
€ 175.000,00 € 250.000,00 60%
€ 250.000,00 en hoger 65%
 

 

 

Tarief tussen ooms of tantes en neven of nichten
van tot inbegrepen tarief
€ 0,00 € 50.000,00 35%
€ 50.000,00 € 100.000,00 50%
€ 100.000,00 € 175.000,00 60%
€ 175.000,00 en hoger 70%
Tarief tussen alle andere personen
van tot inbegrepen tarief
€ 0,00 € 50.000,00 40%
€ 50.000,00 € 100.000,00 55%
€ 100.000,00 € 175.000,00 65%
€ 175.000,00 en hoger 80%

 

 

De huidige tarieven

De nieuwe tarieven in het Brussels Gewest zijn vanaf heden gelijk aan die in het Vlaams Gewest, dat wil zeggen dat ze aanzienlijk verlaagd zijn, en dat de tariefstructuur is vereenvoudigd doordat er nog slechts twee categorieën zijn. Een verschil is wel dat er geen apart tarief is ingevoerd voor de schenking van woningen die na de schenking meer dan negen jaar verhuurd zullen worden, of wanneer de begiftigde energiebesparende werken uit zal voeren, zoals dit in Vlaanderen wel bestaat.

Tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden Tarief alle anderen
van tot inbegrepen tarief  
€ 0,00 € 15.000,00 3% 10%
€ 15.000,00 € 250.000,00 9% 20%
€ 100.000,00 € 450.000,00 18% 30%
€ 450.000,00 en hoger 27% 40%

Verder valt nog op dat het preferentieel tarief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat gold voor de schenking van gezinswoning in rechte lijn en tussen partners, komt te vervallen (art. 131bis Brussels Wetboek Registratierechten.).

Ook het Waals Gewest heeft de tarieven van de schenkingsrechten gevoelig verlaagd.

De oude tarieven

De oude tarieven in het Waals Gewest waren eveneens opgedeeld in verschillende categorieën, en liepen ook op tot 80%.

De oude tarieven waren als volgt:

Tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden
van tot inbegrepen tarief
€ 0,00 € 12.500,00 3%
€ 12.500,00 € 25.000,00 4%
€ 100.000,00 € 50.000,00 5%
€ 50.000,00 € 100.000,00 7%
€ 250.000,00 € 150.000,00 10%
€ 150.000,00 € 200.000,00 14%
€ 200.000,00 € 250.000,00 18%
€ 250.000,00 € 500.000,00 24%
€ 500.000,00 en hoger 30%
Overige tarieven    
van tot inbegrepen tarief tussen broers en zussen tarief tussen ooms of tantes en neven of nichten tarief tussen alle andere personen
€ 0,00 € 12.500,00 20% 25% 30%
€ 12.500,00 € 25.000,00 25% 30% 35%
€ 100.000,00 € 75.000,00 30% 40% 60%
€ 75.000,00 € 175.000,00 40% 55% 80%
€ 175.000,00 en hoger 55% 70% 80%

De huidige tarieven

In tegenstelling tot het Vlaams en Brussels Gewest houdt het Waals Gewest vast aan de verschillende categorieën. Echter, de tariefstructuur is wel verlaagd en vereenvoudigd, zoals u kunt zien in onderstaande tabellen. Het maximumtarief bedraagt nog “slechts” 50% bij een schenking tussen vreemden, in plaats van de oude 80%.

De nieuwe tarieven zijn als volgt:

Tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden
van tot inbegrepen tarief
€ 0,00 € 25.000,00 3%
€ 25.000,00 € 100.000,00 4%
€ 100.000,00 € 175.000,00 9%
€ 175.000,00 € 200.000,00 12%
€ 250.000,00 € 400.000,00 18%
€ 400.000,00 € 500.000,00 24%
€ 500.000,00 en hoger 30%
Overige tarieven    
van tot inbegrepen tarief tussen broers en zussen tarief tussen ooms of tantes en neven of nichten tarief tussen alle andere personen
€ 0,00 € 50.000,00 10% 10% 20%
€ 50.000,00 € 75.000,00 10% 20% 30%
€ 100.000,00 € 150.000,00 20% 20% 30%
€ 150.000,00 € 175.000,00 20% 30% 40%
€ 175.000,00 € 300.000,00 30% 30% 40%
€ 300.000,00 € 350.000,00 30% 40% 50%
€ 350.000,00 € 450.000,00 40% 40% 50%
€ 450.000,00 en hoger 40% 50% 50%

Aanpassing tarieven schenking gezinswoning in het Waals Gewest

Daar waar het Brussels Gewest het preferentieel tarief voor de schenking van een gezinswoning in rechte lijn of tussen echtgenoten heeft afgeschaft, is dit tarief in Wallonië behouden, zij het dat de tarieven ook aangepast zijn (art. 131ter Waals Wetboek Registratierechten.).

Het oude tarief was als volgt:

Tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden
van tot inbegrepen tarief
€ 0,00 € 25.000,00 1%
€ 25.000,00 € 50.000,00 2%
€ 100.000,00 € 175.000,00 5%
€ 175.000,00 € 250.000,00 12%
€ 250.000,00 € 500.000,00 24%
€ 500.000,00 en hoger 30%

Net als het Vlaams Gewest midden vorig jaar zijn de andere Gewesten eveneens overgegaan tot een hervorming van de schenkingsrechten. Echter, deze twee Gewesten zijn niet, net zoals het Vlaams Gewest vorig jaar met de Vlaamse Fiscale Codex heeft gedaan, overgegaan tot een vergaande hervorming van de materie. Het Brussels en Waals Gewest blijven nog steeds werken met het vertrouwde wetboek registratierechten. Te verwachten valt dat het aantal schenkingen, zeker die tussen “anderen”, zullen toenemen in de beide gewesten, zeker nu de schenkingsrechten gevoelig lager zijn dan de toepasselijke successierechten in de respectievelijke gewesten.