Verlaagd BTW-tarief voor werk in onroerende staat

16 december 2015 Verlaagd BTW-tarief voor werk in onroerende staat

Vanaf 1 januari 2016 is het verlaagd btw-tarief van 6% niet meer van toepassing voor werken aan woningen die minstens vijf jaar in gebruik zijn, maar moeten de woningen minstens 10 jaar in gebruik zijn.

Concreet wil dit zeggen dat voor werken die in 2016 worden verricht de ouderdomsvereiste van 10 jaar vervuld is wanneer de woning voor het eerst in gebruik werd genomen in 2006 of vroeger.

Bijkomend dienen volgende voorwaarden vervuld te zijn om het tarief van 6% te kunnen toepassen:

–       De handelingen moeten de omvorming, renovatie, verbetering, herstelling of het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging, van de woning tot voorwerp hebben.

–       De handelingen moeten betrekking hebben op een woning die, na het uitvoeren van de werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt.

Om in 2015 nog gebruikt te kunnen maken van het verlaagd tarief van 6%, moeten de werken, aan een woning die minstens vijf jaar in gebruik is, nog dit jaar uitgevoerd worden. De factuur en de betaling mogen wel van begin 2016 zijn, zolang er maar duidelijk vermeld wordt dat de werken beëindigd werden in 2015.

Voor werken aan beroepslokalen (van BTW-plichtigen) heeft de verschuiving van vijf naar tien jaar ingebruikname geen invloed, aangezien de btw in dit geval gefactureerd wordt met ‘btw verlegd’.

Overgangsmaatregel

De Minister van Financiën een overgangsmaatregel ingevoerd die toelaat om na 31 december 2015 onder specifieke voorwaarden nog te factureren aan 6% btw.

In maatregel worden werken beoogd die uiterlijk 31/12/2015 nog niet voltooid zijn en nog niet volledig betaald zijn of de werken die starten na 31/12/2015.

Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan deze maatregel:

–       De woning moet voor het eerst in gebruik genomen zijn in de loop van het jaar 2007, 2008, 2009 of 2010.

–       De voorschotfacturen en de facturen met een resterend saldo met betrekking tot deze werken moet uiterlijk 31/12/2017 uitgereikt worden.

–       De overeenkomst met betrekking tot de concrete werken moet uiterlijk op 31/12/2015 gesloten zijn:

  •       De overeenkomst moet een vaste dagtekening hebben. Dat kan verkregen worden door
    • Registratie op het registratiekantoor
    • Opname in een authentieke akte op uiterlijk 31/12/2015
    • Kopie van de overeenkomst te bezorgen aan het btw-controlekantoor
  •          De stedenbouwkundige vergunning moet uiterlijk op 31/12/2015 aangevraagd zijn;
  •          Of het meldingsformulier met betrekking tot de concrete werken moet uiterlijk op 31/12/2015 ingediend zijn.