Verkeersbelasting en Belasting op de Inverkeerstelling

16 december 2015 Verkeersbelasting en Belasting op de Inverkeerstelling

De Vlaamse regering is van plan om vanaf 2016 de autofiscaliteit in Vlaanderen verder te vergroenen.

De formules voor de berekening van de BIV (Belasting op de Inverkeerstelling) en voor de jaarlijkse verkeersbelasting zullen aangepast worden. De nieuwe formules zullen rekening houden met milieu- en klimaatparameters. De euronorm en CO2-uitstoot zullen de berekening van BIV en verkeersbelasting bepalen.

Er blijven wel speciale maatregelen voor voertuigen die een hybride, elektrische, waterstof- of aardgasaandrijving hebben.