Verhuur van een vakantiewoning met BTW

30 mei Verhuur van een vakantiewoning met BTW

Wat? Met ingang vanaf 01/07/2022 zal het verhuren van een gemeubeld vakantiehuisje vlugger als “hoteldienst” worden bestempeld en aldus aan btw onderworpen zijn.

Per 01/07/2022 moet er slechts aan 2 voorwaarden zijn voldaan opdat er sprake zou zijn van een hoteldienst, welke aan 6% btw onderworpen is, met name:

  1. Er moet sprake zijn van een terbeschikkingstelling van gemeubeld logies van minder dan 3 maanden;
  2. Minstens één van volgende bijkomende prestaties moeten ook worden verstrekt:
    • Het instaan voor het fysieke onthaal van de gasten; of
    • De terbeschikkingstelling van huishoudlinnen, of (voor verblijven van langer dan één week) de vervanging van huishoudlinnen minstens éénmaal per week; of
    • Het dagelijks verschaffen van een ontbijt;

Met andere woorden, verhuurt u een gemeubeld logies en voorziet u daarbij van een dagelijks ontbijt of huishoudlinnen of onthaalt u uw gasten fysiek, zal er sprake zijn van een hoteldienst welke aan btw is onderworpen.

Bovendien is het niet noodzakelijk dat u één van de bijkomende diensten zelf voorziet. Ook indien u beroep doet op een derde (externe) partij voor één van de bijkomende diensten, zal er sprake zijn van een hoteldienst.

Ook al rekent u een aparte vergoeding aan voor het verschaffen van één van de drie bijkomende diensten, zal er sprake zijn van een hoteldienst.

Heeft de regelmaat en aantal verhuurde vakantiewoningen een invloed? Het feit dat u slechts één enkele vakantiewoning verhuurt (met een bijkomende dienst) is afdoende om te worden gekwalificeerd als btw-plichtige.

Indien u evenwel de vakantiewoning slechts eenmalig verhuurt (bij wijze van uitzondering) zal dit niet worden aanzien als een economische activiteit. Enkel indien u duurzame opbrengsten haalt uit de verhuur van de betrokken vakantiewoning, zal dit een economische activiteit uitmaken.

Toepassing kleineondernemingsregeling? Zelfs indien uw jaarlijkse omzet lager zou zijn dan 25.000,00 euro, bent u verplicht om btw aan te rekenen op deze activiteit. De toepassing van de kleineondernemingsregeling is immers niet meer mogelijk sinds 01/01/2022 voor met btw belast gemeubeld logies. U zal aldus een btw-nummer moeten aanvragen uiterlijk op 01/07/2022 voor deze activiteit en 6% btw dienen aan te rekenen.

Heeft dit een impact op de directe belastingen? Indien de verhuur een regelmatige en zelfstandige beroepsactiviteit uitmaakt of het onroerend goed zit in het beroepsvermogen, zullen de inkomsten hieruit onder het beroepsvermogen vallen. In dat geval zullen ook alle uitgaven dienaangaande aftrekbare beroepskosten uitmaken en zal het onroerend goed zelf afschrijfbaar zijn.

Indien er geen sprake is van een regelmatige en zelfstandige beroepsactiviteit en het onroerend goed deel uitmaakt van het privévermogen, zullen de inkomsten van de verhuur onder de zogenaamde onroerende inkomsten vallen. In dat geval wordt het geïndexeerde en verhoogde KI belast, ofwel de nettohuurinkomsten (afhankelijk van de hoedanigheid van de huurder en/of het onroerend goed).

Tags:
,