Verhoging drempel kleine ondernemersregeling inzake BTW

14 mei 2014 Verhoging drempel kleine ondernemersregeling inzake BTW

Kleine ondernemingen kunnen opteren om van een BTW-vrijstellingsregeling genieten. Ondernemingen die voor deze regeling kiezen moeten geen btw aanrekenen aan hun klanten en dienen ook geen periodieke BTW-aangiften in te dienen. Anderzijds kunnen deze ondernemingen geen btw in aftrek nemen.

Om te kunnen genieten van deze regeling mag de jaaromzet een bepaalde drempel niet overschrijden. Het drempelbedrag werd met ingang van 1 april 2014 van € 5.580,00 naar € 15.000,00 gebracht.
Om dit drempelbedrag te bepalen wordt er gekeken naar de behaalde omzet (excl. btw) van het voorgaande kalenderjaar 2013. Wanneer uw onderneming tijdens het verstreken kalenderjaar een jaaromzet heeft gerealiseerd die niet meer bedraagt dan € 15.000,00, wordt uw onderneming vanaf 1 juli 2014 automatisch onderworpen aan de vrijstellingsregeling.
Er kan worden afgezien van deze vrijstellingsregeling. Hiervoor dient het BTW-controlekantoor vóór 1 juni bij aangetekende brief in kennis te worden gesteld dat er van de vrijstellingsregeling wordt afgezien.

Door de overstap naar de vrijstellingsregeling verliest een kleine onderneming haar recht op aftrek van btw op de ontvangen facturen van de leveranciers. Bovendien zal de afgetrokken BTW op de in voorgaande jaren aangeschafte bedrijfsmiddelen herzien moeten worden. Er moet hiervan een inventaris opgemaakt en bezorgd worden aan het BTW-kantoor.

Indien u in aanmerking komt voor deze regeling, gelieve ons door te geven of u al dan niet wilt overschakelen naar de vrijstellingsregeling, zodat we tijdig de nodige stappen kunnen ondernemen.