Vennootschapsbijdrage

21 februari 2017 Vennootschapsbijdrage

Ingevolge een arrest van 29 september 2014 was de Arbeidsrechtbank van Brussel tot de conclusie gekomen dat de jaarlijkse vennootschapsbijdrage een belasting is, waardoor de sociale kassen niet bevoegd waren om deze bijdragen te innen.

We vroegen dan ook eind 2014 bij de sociale kassen de ontheffing en de terugbetaling van de in het verleden ingehouden en betaalde vennootschapsbijdragen.

Het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest van 25 januari 2017 bevestigd dat de jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen toch een sociale bijdrage is. Het Hof heeft ook bekrachtigd dat de Sociale Verzekeringsfondsen bevoegd zijn om de bijdrage te innen.