Uitgaven met privé-karakter

25 juli 2013 Uitgaven met privé-karakter

Graag willen we er u nogmaals op wijzen dat we bij het inboeken van de aan ons afgeleverde documenten ervan uit gaan dat dit steeds beroepsmatige uitgaven betreft. Het onderscheid tussen beroepsmatige uitgaven en privé-uitgaven is door ons moeilijk vast te stellen.

Restaurantkosten die uitsluitend zijn gedaan in het kader van de beroepswerkzaamheid, moeten niet aangemerkt worden als voordelen van alle aard. Echter, de door de vennootschap ten laste genomen restaurantkosten die een louter privé-karakter hebben, moeten als voordelen van alle aard behandeld worden. Dit heeft tot gevolg dat er voor deze kosten een fiche moet opgemaakt worden, zodat u privé op de restaurantkosten met privé-karakter belast wordt.
Gelieve bij restaurantkosten ook steeds bij het bonnetje te vermelden met wie u bent gaan eten.