Uitgaven met privé-karakter

02 augustus 2012 Uitgaven met privé-karakter

Ingevolge een schrijven van de belastingadministratie wensen wij u graag op het volgende te wijzen. Restaurantkosten die uitsluitend zijn gedaan in het kader van de beroepswerkzaamheid, moeten niet aangemerkt worden als voordelen van alle aard. Echter, de door de vennootschap ten laste genomen restaurantkosten die een louter privé-karakter hebben, moeten als voordelen van alle aard behandeld worden. Dit heeft tot gevolg dat er voor deze kosten een fiche moet opgemaakt worden, zodat u privé op de restaurantkosten met privé-karakter belast wordt.

Bij het inboeken van de ons afgeleverde documenten gaan wij ervan uit dat dit steeds beroepsmatige uitgaven betreft. Het onderscheid tussen beroepsmatige uitgaven en privé-uitgaven is door ons moeilijk vast te stellen.
Wanneer er later bij controle blijkt dat er kosten in uw vennootschap zijn opgenomen, waar u het beroepskarakter niet kan van bewijzen, kan er een afzonderlijke aanslag van 309% gevestigd worden op deze kosten.