Tijdelijke verlaging van het BTW-tarief in de horecasector

09 jun Tijdelijke verlaging van het BTW-tarief in de horecasector

Dit weekend, op 06/06/2020, heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd teneinde de financiële situatie van de horecazaken te verbeteren.

Normaliter geldt er een btw-tarief van 12% op het consumeren van eten en een btw-tarief van 21% op het consumeren van dranken. Wanneer een consument daarentegen voedingswaren (met uitzondering van luxegoederen en alcoholische dranken) aankoopt en niet ter plaatse consumeert, geldt er een btw-tarief van 6%. Om tegemoet te komen aan de financiële situatie waarin elke horecazaak zich momenteel bevindt, heeft de Ministerraad besloten om deze btw-tarieven van 12% en 21% te verlagen.

Met name, vanaf 08/06/2020 tot en met 31/12/2020 geldt er een verlaagd btw-tarief van 6% op de restaurant- en cateringdiensten, met uitzondering van het verschaffen van alcoholische dranken (bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol.) waarvoor nog steeds een btw-tarief van 21% geldt.

De betrokken restaurant- en cateringdiensten betreffen ook het verschaffen van dranken zonder spijzen in alle drankgelegenheden, zowel permanent als tijdelijke inrichtingen.

Dit alles betekent concreet dat wanneer u een horecazaak uitbaat (restaurant of café) en u de mogelijkheid biedt aan uw klanten om zowel ter plaatse te eten als een bestelling mee te nemen, u het verlaagd btw-tarief van 6% kan toepassen op voeding en niet-alcoholische dranken. Enkel voor alcoholische dranken dient het btw-tarief van 21% te worden gehanteerd. Het idee hierachter is meer financiële ademruimte geven aan de horeca en niet het verlagen van de prijzen.

Indien u gebruik maakt van het geregistreerd kassasysteem, dient u dit vandaag nog aan te passen. Meer informatie hierover vindt u op volgende link: https://www.geregistreerdkassasysteem.be/nl/nieuws/aanpassing-btw-tarieven.