Tijdelijke investeringsaftrek

14 mei 2014 Tijdelijke investeringsaftrek

De investeringsaftrek voor kmo’s wordt opnieuw ingevoerd vanaf 1 januari 2014, voor investeringen die gedaan worden in de kalenderjaren 2014 en/of 2015. De investeringen moeten betrekking hebben op afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa, die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand zijn gebracht. Ze moeten ook in België en uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. Bijvoorbeeld, een personenwagen die ook voor privéverplaatsingen wordt gebruikt geeft dus geen recht op de investeringsaftrek.

Het tarief werd vastgelegd op 4%. De wetgever heeft wel een beperking ingevoerd, nl. de investeringsaftrek kan niet worden gecombineerd met de notionele intrestaftrek.