Tarief roerende voorheffing gewijzigd

21 februari 2017 Tarief roerende voorheffing gewijzigd

Het tarief van de roerende voorheffing op onder andere de uitkering van dividenden stijgt vanaf 1 januari 2017 van 27% naar 30%, maar ook die uit inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen.

Ook op opbrengsten die voortkomen uit andere roerende goederen, zoals intresten van leningen, worden vanaf die datum aan hetzelfde bedrag belast.

Het tarief van 30% geldt echter niet voor alle soorten dividenden. Zo zijn de tarieven voor spaarrekeningen 15% gebleven, maar stijgt het percentage van dividenden voortvloeiend uit een aantasting van de liquidatiereserve van 17% naar 20%. Dit hogere percentage geldt voor nieuwe reserves die worden opgebouwd vanaf 1 januari 2017.