Successierechten op beleggingsverzekering

23 maart 2012 Successierechten op beleggingsverzekering

Niet zo lang geleden heeft de Rulingcommissie bevestigd dat beleggingen in een levenslange overlijdensverzekering type Tak 21 of Tak 23 altijd een eigen goed is en in bepaalde gevallen vrij zijn van successierechten.

Bent u gehuwd onder het wettelijke stelsel, dan beschouwt de fiscus een beleggingsverzekering type Tak 21 of Tak 23 die u op uw naam en op uw hoofd afgesloten heeft met uw partner als begunstigde, als een gemeenschappelijk goed. Bij uw overlijden zal uw partner (die op dat ogenblik een kapitaal uitgekeerd krijgt), dan ook successierechten betalen op de helft van die uitkering (voor zover de premies betaald zijn met gemeenschappelijk geld).
Overlijdt uw partner eerst, dan is er wel geen uitkering op het ogenblik van het overlijden, maar dan kunt u de polis ‘afkopen’. De afkoopwaarde wordt beschouwd als een gemeenschappelijk goed en dus betaalt u bij het overlijden van uw partner successierechten op de helft van die afkoopwaarde.

Wilt u geen successierechten betalen op uw Tak 21 of Tak 23, dan zult u wellicht naar de rechtbank moeten.

Alternatief?
U kunt uiteraard beter het zekere voor het onzekere nemen en opteren voor een alternatieve vorm van successieplanning. Zo kunt u bv. het kapitaal dat als premie in een Tak 21- of Tak 23-verzekering gestort zal worden (of soms zelfs de Tak 21- of Tak 23-verzekering zelf) eerst schenken aan uw kinderen en hen deze verzekering vervolgens laten onderbrengen in een maatschap die door u gecontroleerd wordt. Zo behoudt u ook de zeggenschap over het kapitaal en kunt u de opbrengsten ervan ‘oogsten’ via de maatschap.