Steun van de Vlaamse regering tegen Cybercriminaliteit

14 okt Steun van de Vlaamse regering tegen Cybercriminaliteit

De laatste jaren krijgen zowel grote als kleine bedrijven meer en meer te maken met cybercriminaliteit.

Cybercriminelen sluipen uw bedrijf digitaal binnen, zorgen ervoor dat al uw data is versleuteld en vragen losgeld om uw data terug te krijgen.

Het betalen van losgeld houdt evenwel een groot risico in en geeft geen garantie dat u vervolgens terug kan opstarten.

Een cyber-attack voorkomen is beter dan genezen. Het is aldus aan te raden om u tegen dergelijke ransomware te wapenen.

 

Het is van groot belang dat uw personeel en medewerkers zich bewust zijn van het gevaar en alert blijven bij het openen van bijlages, linken in e-mails en dergelijke meer.

Daarnaast kan een goede, up-to-date cybersecurity binnen uw bedrijf soelaas bieden.

 

Gelet op het feit dat dergelijke criminaliteit steeds meer voorvalt, heeft de Vlaamse Regering steun voorzien binnen het VLAIO-instrumentarium.

 

Zo kunnen kmo’s die hun cybersecurity maturiteit willen verhogen, een beroep doen op de subsidie “cybersecurity verbetertrajecten”. Er kan aldus subsidies worden verkregen bij het inkopen van extern advies en begeleiding om de uitdagingen inzake cyberveiligheid duurzaam aan te pakken.

Enkel de diensten die in het kader van het raamcontract worden aangeboden door negen geselecteerde dienstverleners, komen in aanmerking van deze subsidies.

 

Alle informatie over de toepassingsvoorwaarden en de aanvraagprocedure vindt u op onderstaande link:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/cybersecurity-verbetertrajecten/wie-kan-van-het-aanbod-gebruikmaken.